Eye me ya se menti akan nanso me pe se me ma eti sen. Se wo ti brofo a endie site wei wo awensem dedeede, nkyrewye ena nyasa bebree a brofowiase be ma. Ma kyerew nyom, sene ne websites a ebia moani begyeeho.

Tsi nkwa

David P Brown

Enter