Bada dukhak bat je ham maithil nai baje chhi lekin taiyo soochlo je namaskar karait chhali. Agar aaha angeraji baje chhi ta ehi site angeraji ke kavita se bharal paral chhe aur angeraji ke baje likye ke gyan bahar paral milat. Aur angreji ke cinema, gana, aur website milat je hum aaha la rakhne chhi.

Subh kamna hamra taraf se sab ke

David P Brown

Enter