மன்னிக்கவும், எனக்கு தமிழ் பேச தெரியாது, ஆனால் தமிழில் வணக்கம் சொல்ல நினைத்தேன் அதன் விளைவே இங்கு நீங்கள் காண்பது. உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்தால், இந்த தளத்தில் உள்ள சிறந்த ஆங்கில கவிதைகள், ஆங்கில படைப்புகள், மற்றும் ஆங்கில நல் உலகு கூறும் கருத்துகள் பலவும் உதவியாக இருக்கும். மேலும் இங்கே, பரிந்துரைக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள், இசைகள், இணைய தளங்களின் பட்டியல்களும் உள்ளது.

நன்றி

David P Brown

Enter