Tatara belməwem ɵen ğafu ・enəm, ləkin şuŋa qaramastan sezgə saləm əytergə buldım. Eger də sez İngliz telen belsəgez, bu saytta İngliz telle dɵnyanıŋ şiğriyate, yazuwı həm belemeneŋ iŋ yaxşi ・nəkləren k・ə alırsız. Şulay uq bu saytta qayber fil’mnər, muzıka həm İnternet saytlarnı qarar həm tıŋlar ɵen təqdim itəm.

Sezgə iŋ yaxşi teləkləremne belderergə telim

David P Brown

Enter