Türkmençe bilmedigim üçin gynanyan, yöne yene de size hoþ geldiniz diymek isledim. Ýnlisçe bilyan bolsanyz, bu sahypada, dünyade Ýnlisçe bilyan toparýn hödür edip biljegi in gowy goþgular, hatlar, we manyly sözleri taparsynyz. Sahypada, baþga-da kino, aydym, we web sahypalan listi bar.

Ýn gowy arzuwlarým bilen

David P Brown

Enter