Xin lỗi vì tôi không biết tiếng Việt, nhưng tôi cũng vẫn muớn nói chào. Nếu bạn không biết tiếng Anh, thì trang Web này bao gòm những vần thư thật tuyệt hảo, những bài viết và châm ngôn giáo lý của Anh Ngữ. Đây cũng bao gòm những đề nghị cho điện ảnh, nhạc, và những trang web khàc.

Thân trọng

David P Brown

Enter