Gikahiubos ko nga dili ako makasulti og Cebuano apan gahunahuna gihapon ko pagsulti og kumusta bisan pa man. Kung ikaw makasabot og Ininglis, kining dapita puno sa mga maayong balak, pagsulat og kaalam nga ikantanyag sa kalibutanong pamulong Ininglis. Aduna sad listahan sa mga girekomendar nga salida sa sine, kanta og mga websites.

Salamat

David P Brown

Enter