Pasensya na at hindi ako marunong mag-salita ng Tagalog pero naisipan ko na nais ko ring kamustahin kayo. Kung marunong kayong mag-salita ng Inlges, itong website ay puno ng mga ilang pinakamahusay sa mga tula, mga akda, at mga kaalaman na maihahandog sa mundong marunong mag-Ingles. Mayroong ring itong mga lista ng mga inirekomengang pelikula, mga kanta, at mga website.

Salamat

David P Brown

Enter